Qudwah Hasanah

Qudwah Hasanah bererti contoh teladan yang terbaik.

Rasulullah saw merupakan contoh teladan yang terbaik bagi sekalian umat manusia. Ia dapat dilihat pada sifat, sikap, fikiran dan tindakan, kehidupan, semangat, perjuangan dan kepimpinan baginda.

Kesemua sifat dan sikap Rasulullah saw adalah kesan daripada didikan al-Quran. Setiap perkara yang dilakukan dan ditinggalkan oleh baginda adalah pelaksanaan daripada setiap perintah al-Quran. Setiap nilai al-Quran terdapat dalam diri Rasulullah saw sehingga baginda dianggap sebagai al-Quran hidup.


Ahad, 14 Februari 2010

IBADAT SOLAT MEMBENTUK PERIBADI MUSLIM

Ibadat adalah kata-kata yang disertai dengan perbuatan yang memberi kesan kepada jiwa dan menjadi suatu keperluan bagi manusia. Setiap amal ibadat mempunyai fungsi sama ada berbentuk kemasyarakatan atau pun amali. Fungsi ibadat tidak boleh diteliti dari satu sudut semata-mata. Kita dianugerahkan akal fikiran untuk berfikir sehingga dapat melihat segala hikmah bagi setiap rahsia yang terkandung dalam setiap amalan kita. Sama-sama kita soroti hikmah dan pendidikan yang terdapat dalam setiap ibadat yang kita lakukan sama ada dalam ibadat khusus atau pun ibadat umum.

Ibadat Solat

Solat merupakan ibadat yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah S.W.T. bagi membuktikan ketaatan dan kepatuhan kepadaNya. Solat merupakan tiang agama. Tidak diterima sesuatu amalan kebajikan yang dilakukan oleh seseorang manusia melainkan dia mengerjakan solat. Ini bertepatan dengan sabda Nabi Muhammad s.a.w. :

الصلاة عماد الدين, فمن أقامها فقد اقام الدين, ومن هدمها فقد هدم الدين.
Maksudnya:
“Solat itu tiang agama, barang siapa mendirikan solat, sesungguhnya dia telah mendirikan agamanya, barangsiapa meruntuhkan solat, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama”.

Sabda Nabi Muhammad s.a.w. lagi:

ان اول ما ينظر من أعماله , الصلاةو فان حازت له نظر في أعماله وان لم تجزله في شيء من أعماله بعد.
Maksudnya:
“Bahawasanya permulaan amalan yang diperhatikan (pada hari kiamat) ialah solat. Maka jika betul urusan solatnya, dilihatlah amalan-amalannya yang lain. Jika tidak betul urusan olatnya, tidaklah dilihat lagi kepadanya amalan-amalannya yang lain”.

Daripada keterangan di atas, jelas menunjukkan kepada kita tentang betapa pentingnya ibadat solat dalam kehidupan kita seharian.

Pengertian Solat

Pengertian solat dari sudut bahasa ialah doa atau memohon kebajikan dan juga pujian. Pengertian ini terdapat pada beberapa tempat dalam kitab suci al-Quran, antaranya firman Allah S.W.T. yang bermaksud:
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(Surah at-Taubah : 103)

Firman Allah lagi:
Maksudnya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya(Surah al-Ahzab : 56)

Manakala dari sudut syarak pula, solat diertikan dengan ”beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam, dilakukan dalam keadaan beribadat kepada Allah S.W.T. dengan mengikut semua syarat yang telah ditentukan”. Pengertian solat yang dikemukakan oleh ulama fiqh ini menggambarkan ibadat solat secara lahiriah saja. Oleh itu ulama tasawuf menambahkan lagi definisi solat ini dengan pengertian solat secara batin, iaitu ”mengadap jiwa kepada Allah S.W.T. secara yang boleh mendatangkan rasa takut kepadanya, dan melahirkan di dalam jiwa rasa keagungan, kemuliaan, kebesaran, kesempurnaan dan kekuatanNya”. Jika digabungkan kedua-dua pengertian ini barulah lahir kemanisan dalam mengerjakan solat.


Pendidikan Daripada Ibadat Solat


1. Solat Membentuk Peribadi Muslim

Solat boleh melengkapkan diri manusia dengan sifat-sifat yang terpuji, dan bagi orang yang mengerjakan solat mereka mendapat petunjuk daripada Allh Taala serta mereka beroleh kejayaan. Firman Allah Taala yang bermaksud: Alif laam miin. Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.(Surah al-Baqarah :1-5)

Selain daripada itu, solat juga boleh memberi kesan terhadap pembersihan diri dan mengawalnya daripada terjerumus ke lembah kehinaan. Solat juga boleh membersihkan manusia daripada naluri-naluri yang tidak sihat. Sebagaimana firman Allah, maksudnya: Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Sebaliknya orang yang meninggalkan sembahyang digelar orang yang tenggelam dalam hawa nafsu yang bakal menjadi ahli neraka. Firman Allah S.W.T.yang bermaksud:
Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan.

Solat juga dapat mengajar manusia tentang disiplin. Orang yang melakukan solat dengan baik dan khusyuk akan mengekalkan disiplin kebersihan pada dirinya menjadi bersih tubuh badan, pakaian mahu pun tempat tinggalnya. Hal itu membuatkan dirinya sihat. Selain itu solat juga mengajar tentang disiplin waktu. Setiap kali mendengar laungan azan untuk solat dia akan segera untuk mendirikan solat sama ada secara berjemaah atau bersendirian. Hal sedemikian secara beransur-ansur akan membina disiplin waktu dalam diri pengamalnya.

Daripada keterangan di atas, jelaslah kepada kita bahawa solat dapat mendidik kita dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan mengerjakan solat juga kita mendapat petunjuk daripada Allah.

2. Solat dan Fungsi Kemasyarakatan.

Solat berperanan mendisiplinkan tingkah laku manusia, mengeratkan hubungan silaturrahim sesama muslim. Orang mukmin yang berada dalam satu barisan dalam masjid yang sama, sebanyak lima kali sehari, siang dan malam tidak kira kaya atau pun miskin, mereka berhimpun dan berjemaah di masjid atau surau untuk membuka jalan dan mendalamkan semangat persaudaraan sesama Islam. Mereka yang kuat dan yang lemah berada dalam satu binaan yang kukug dan teguh itu dan saling memahami setiap keperluan dan urusan sesama mereka.

Selain daripada solat lima waktu sehari semalam, Allah juga mewajibkan ke atas umat Islam supaya melakukan solat Jumaat sekali seminggu. Pada hari dan waktu itulah mereka berkumpul untuk mengabdikan diri kepada Allah S.W.T. dan pada waktu yang sama juga mereka dapat berkenal-kenalan serta mendengar nasihat, peringatan tentang perpaduan daripada khutbah yang dibaca oleh khatib yang bertugas demi mencapai keredhaan Allah Taala.

Di samping itu juga, Allah mengambil berat tentang perhimpunan yang lebih ramai dan lebih luas sebanyak dua kali setahun. Iaitu solat Idil Fitri dan Idil Adha dengan tujuan untuk memperdalamkan lagi hikmat-hikmat di atas, di samping mensyukuri nikmat Allah Taala terhadap dua peristiwa yang besar iaitu hari raya untuk umat Islam.

Demikianlah Islam telah menyusun semangat kesedaran dalam ibadat solat yang berbagai-bagai corak demi kebajikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Demikian juga Allah telah mendidik kita dan seluruh umat Islam tentang solat dari segi kebajikan kepada diri sediri dan juga sesama masyarakat.

Tiada ulasan:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...